Denne blog bliver ikke længere opdateret!

Al information vedrørende grundejerforeningen Dalhusene vil fremadrettet foregå via Facebook gruppen “Grundejerforeningen Dalhusene, Skanderborg Bakker”

Der skal anmodes på en af følgende mailadresser for at få adgang til gruppen:

Nikolajstald@hotmail.com – Nikolaj Stald (formand grundejerforeningen)

Mail@carstenthomsen.dk – Carsten Thomsen (kasser grundejerforeningen)

 

Generelforsamling 2016 (Refereat)

Referat Generalforsamling Tirsdag d. 26/4 2016

Fremmødte 25 stk + bestyrelsen, Agnete er dirigent

 • 2015 referat fra Formand Thomas:
  • Arne Skyrum fortsætter med grønne områder og vinterbekæmpelse, fortsætter med samme tendens i 2016
  • Husk der er saltspredere, og salt i række 3 (dyrt med eksternt)
  • Egetræer langs kongefolden er syge, begrænset levetid, vi overvejer erstatninger før de andre dør, den overordnede grundejerforening kigger på det
  • Sikker skolevej er færdig i juni 2016 (årelang projekt)
  • Algerens skal gøres årligt, vi indhenter tilbud, og tilkobler vinduespudser (for egen regning). Facaderens.
  • Nye boliggrunde til parcelhuse fra bøgehusene og ned mod børnehaven, vi har lavet en indsigelse
  • Budgettet er reguleret
 • Budgettet fremlagt af Jesper.
  Se budget 2016 og regnskab 2015 her.
 • Ny formand: Nikolaj fra nr 27 er valgt. Ingen andre opstillere
 • Nyt bestyrelsesmedlem: Kathrine fra nr 21
 • Revisor: Skal godkende budgettet fra kasseren, Asbjørn fra nr. 69

 

Diskutioner/emner:

 1. Maling af husene diskuteret: ca 10.000 pr hus, skal kontingent stige eller hvordan får vi sparet op? Hvor ofte skal der males? Hver 13. år evt. Husene er nu 9 år. Tænk det ind i fremtidige budgetter, enighed om at alle skal males på en gang
 2. Hvem ejer vores kloaker? Aldrig blevet overdraget fra Sjælsø, kommer rotterne derfra?
 3. 2 nye parkeringspladser er foreslået, der bliver sendt et forslag ud. Og Så bliver der en ekstraordinær afstemning. Der bliver lagt lille brev som akn printes ud på hjemmesiden. Venlig henstilling til dårlig/forkert parkering.
 4. Lamperne ude på skurene skiftes af grundejerforeningen, dem ved huset skal vedligeholdes for egen regning. Strømbesparende pærer?
 5. Algebekæmpelse bliver også gjort i 2016 over sommeren
 6. Kan man konktakte punkthusene og opfordre til maling

 

Generalforsamling 2016 (Dagsorden)

Dagsorden til generalforsamling

Skanderborghus Dyrehaven 3 8660 Skanderborg
26.april 2016, kl. 19.00.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Konstatering af stemmeberettigede v/dirigent
 • Valg af stemmetællere v/dirigent
 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab
 • Beslutning om anvendelse af årets resultat
 • Fremlæggelse af budget
 • Rettidigt indkomne forslag (ingen indkomne foreslag)
 • Valg: Formand Thomas Koss og bestyrelsesmedlem Anne Guldhammer er på valg
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen,
Grundejerforeningen Dalhusene,
Skanderborg Bakker